Marknadsdagar

2019

Lördagen 15 juni                    09.00- 16.00

Lördagen 21 september        09.00-16.00

 

 

Östhammars marknad arrangeras varje år:
 
- Tredje lördagen i juni (om tredje lördagen  infaller på midsommardagen, så tidigareläggs marknaden en vecka)
 
- Tredje lördagen i september