Marknadsplats betalas endast med fakturainbetalning 400kr/3 m
 
Administrera; Bankavgift inbetalning 150 kr 
Städning av din plats  100 kr

Städa själv och sopor till continer  0 kr
 
El 220V: 50:-
 
El 380V: 200:-